Bank Millennium 710 wyświetleń

Bank Millennium

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których na co dzień korzysta ok. 1,5 mln użytkowników. W obszarze .NET rozwijamy istniejące systemy klasy enterprise, ale także:
• rozwiązujemy problemy związane ze skalowalnością, wysoką wydajnością i dostępnością systemów,
• współtworzymy system transakcyjny oparty na modelu Responsive Web Design (RWD),
• zdobywamy wiedzę z obszaru integracji międzysystemowej, a także poznajemy najnowsze metody zabezpieczania aplikacji i komunikacji między nimi,
• tworzymy zabezpieczenia w systemie przeciwko atakom typu malware,
• współpracujemy z innymi, w tym obcojęzycznymi, zespołami programistów.

Licznik ofert po lokalizacji